Početna stranica
 
 










 

 

 
Izdavač :Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi

Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Srbija

Tel: ++381(0)21/459-958
e-mail: ptep@ptep.org.rs
 
Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Mirko Babić
e-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
 
Urednici : Prof. dr Ljiljana Babić, e-mail: ljbab@polj.uns.ac.rs
Dr Ivan Pavkov, docent, e-mail:ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs
Dr Milivoj Radojčin, docent , e-mail:mradojcin@polj.uns.ac.rs
 
Tehnički urednici : Dr Milivoj Radojčin, docent , Zoran Stamenković, Msc
e-mail:mradojcin@polj.uns.ac.rs i zoran.stamenkovic@polj.uns.ac.rs
 
Redakcija časopisa :
Dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija,
Dr Costas Akritidis, Aristotel univerzitet, Solun Grčka,
Dr Ljiljana Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija,
Dr Anđelko Bajkin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija,
Dr Costas Biliaderis, Aristotel univerzitet, Solun Grčka,
Dr Janos Beke, Szent István Univerzitet, Gödöllö, Mađarska,
Dr Marko Dalla Rosa, Univerzitet u Bolonji, Italija,
  Dr Mirjana Đurić, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija,
  Dr Richard Gladon, Državni univerzitet Ajove, SAD,
> SAVETI AUTORIMA Dr Zuzana Hlaváčová, Poljoprivredni univerzitet, Nitra, Slovačka,
  Dr Branislav Karadžić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija,
>KATEGORIJA ČASOPISA: 2015 - 2016 Dr Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija,
  Dr Harris Lazarides, Aristotel univerzitet, Solun Grčka,
>KATEGORIJA ČASOPISA: 2010 - 2014 Dr Jovanka Lević, Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, Srbija,
  Dr Mirjana Milošević, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad, Srbija,
> UPUTSTVO AUTORIMA (novo)
Dr Vangelče Mitrevski, Univerzitet "Sveti Kliment Ohridski", Bitolj, FYR Makedonija,
Dr Milica Radosavljević, Institut za kukuruz "Zemun polje", Zemun, Srbija,
Dr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Srbija.
   
Vol 24 (2020) No 1  
Vol 23 (2019) No 4  
Vol 23 (2019) No 3  
Vol 23 (2019) No 2  
Vol 23 (2019) No 1  
Vol 22 (2018) No 4  
Vol 22 (2018) No 3  
Vol 22 (2018) No 2  
Vol 22 (2018) No 1  
Vol 21 (2017) No 4  
Vol 21 (2017) No 3  
Vol 21 (2017) No 2  
Vol 21 (2017) No 1  
Vol 20 (2016) No 4  
Vol 20 (2016) No 3  
Vol 20 (2016) No2  
Vol 20 (2016) No 1  
Vol 19 (2015) No 5  
Vol 19 (2015) No 4  
Vol 19 (2015) No 3  
Vol 19 (2015) No 2  
Vol 19 (2015) No 1  
Vol 18 (2014) No 5  
Vol 18 (2014) No 4  
Vol 18 (2014) No 3  
Vol 18 (2014) No 2  
Vol 18 (2014) No 1  
Vol 17 (2013) No 4
 
Vol 17 (2013) No 3
 
Vol 17 (2013) No 2
 
Vol 17 (2013) No 1
 
Vol 16 (2012) No 4
 
Vol 16 (2012) No 3
 
Vol 16 (2012) No 2
 
Vol 16 (2012) No 1
 
Vol 15 (2011) No 4
 
Vol 15 (2011) No 3
 
Vol 15 (2011) No 2
 
Vol 15 (2011) No 1
 
Vol 14 (2010) No 4
 
Vol 14 (2010) No 3
 
Vol 14 (2010) No 2
 
Vol 14 (2010) No 1
 
Vol 13 (2009) No 4  
Vol 13 (2009) No 3  
Vol 13 (2009) No 2  
Vol 13 (2009) No 1  
Vol 12 (2008), No 4  
Vol 12 (2008) No 3  
Vol 12 (2008) No 1-2  
Vol 11 ( 2007) No 4  
Vol 11 (2007) No 3  
Vol 11 (2007) No 1-2  
Vol 10 (2006) No 5  
Vol 10 (2006) No 3-4  
Vol 10 (2006) No 1-2  
Vol 9 (2005) No 5  
Vol 9 (2005) No 3-4
Vol 9 (2005) No 1-2
Vol 8 (2004) No 3-4
Vol 8 (2004) No 1-2  
Vol 7 (2003) No 5  
Vol 7 (2003) No 3-4  
Vol 7 (2003) No 1-2  
Vol 6 (2002) No 3-4  
Vol 6 (2002) No 1-2  
Vol 5 (2001) No 3  
Vol 5 (2001) No 1-2  
Vol 4 (2000) No 3-4  
Vol 4 (2000) No 1-2