Početna stranica
 
 


 
Izdavač:
Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, Srbija
Tel: ++381(0)21/459-958
e-mail: ptep@ptep.org.rs


Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Milivoj Radojčin
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku, Srbija
e-mail: milivoj.radojcin@polj.uns.ac.rs


Urednici:
prof. dr Ivan Pavkov
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku, Srbija
e-mail: ivan.pavkov@polj.uns.ac.rs
prof. dr Filip Kulić
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za računarstvo i automatiku, Srbija

e-mail: kulic@uns.ac.rs


Počasni urednik:
prof. dr Mirko Babić
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku, Srbija

e-mail:mbab@polj.uns.ac.rs

PRIJAVA RADOVA    


SAVETI AUTORIMA


KATEGORIJA ČASOPISA: 2015 - 2016


KATEGORIJA ČASOPISA: 2010 - 2014


UPUTSTVO AUTORIMA


LISTA STALNIH RECENZENATA


Vol 26 (2022) No 1
Vol 25 (2021) No 4
Vol 25 (2021) No 3
Vol 25 (2021) No 2
Vol 25 (2021) No 1
Vol 24 (2020) No 3-4
Vol 24 (2020) No 2
Vol 24 (2020) No 1
Vol 23 (2019) No 4
Vol 23 (2019) No 3
Vol 23 (2019) No 4
Vol 23 (2019) No 3
Vol 23 (2019) No 2
Vol 23 (2019) No 1
Vol 22 (2018) No 4
Vol 22 (2018) No 3
Vol 22 (2018) No 2
Vol 22 (2018) No 1
Vol 21 (2017) No 4
Vol 21 (2017) No 3
Vol 21 (2017) No 2
Vol 21 (2017) No 1
Vol 20 (2016) No 4
Vol 20 (2016) No 3
Vol 20 (2016) No2
Vol 20 (2016) No 1
Vol 19 (2015) No 5
Vol 19 (2015) No 4
Vol 19 (2015) No 3
Vol 19 (2015) No 2
Vol 19 (2015) No 1
Vol 18 (2014) No 5
Vol 18 (2014) No 4
Vol 18 (2014) No 3
Vol 18 (2014) No 2
Vol 18 (2014) No 1
Vol 17 (2013) No 4
Vol 17 (2013) No 3
Vol 17 (2013) No 2
Vol 17 (2013) No 1
Vol 16 (2012) No 4
Vol 16 (2012) No 3
Vol 16 (2012) No 2
Vol 16 (2012) No 1
Vol 15 (2011) No 4
Vol 15 (2011) No 3
Vol 15 (2011) No 2
Vol 15 (2011) No 1
Vol 14 (2010) No 4
Vol 14 (2010) No 3
Vol 14 (2010) No 2
Vol 14 (2010) No 1
Vol 13 (2009) No 4
Vol 13 (2009) No 3
Vol 13 (2009) No 2
Vol 13 (2009) No 1
Vol 12 (2008), No 4
Vol 12 (2008) No 3
Vol 12 (2008) No 1-2
Vol 11 ( 2007) No 4
Vol 11 (2007) No 3
Vol 11 (2007) No 1-2
Vol 10 (2006) No 5
Vol 10 (2006) No 3-4
Vol 10 (2006) No 1-2
Vol 9 (2005) No 5
Vol 9 (2005) No 3-4
Vol 9 (2005) No 1-2
Vol 8 (2004) No 3-4
Vol 8 (2004) No 1-2
Vol 7 (2003) No 5
Vol 7 (2003) No 3-4
Vol 7 (2003) No 1-2
Vol 6 (2002) No 3-4
Vol 6 (2002) No 1-2
Vol 5 (2001) No 3
Vol 5 (2001) No 1-2
Vol 4 (2000) No 3-4
Vol 4 (2000) No 1-2

Redakcija časopisa :
Dr Siniša Bikić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija,
Dr Jelena Pejin, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija,
Dr Olivera Đuragić, Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Srbija,
Dr Ivan Zlatanović, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Srbija,
Dr Aleksandra Dimitrijević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija,
Dr Milan Tomić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija,
Dr Ondrej Ponjičan, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija,
Dr Vladimir Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija,
Dr Marko Kostić, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija,
Dr Branisalv Šojić, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija,
Dr Milica Aćimović, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Srbija,
Dr Milica Radosavljević, Institut za kukurz Zemun Polje,
Dr Milan Rackov, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija,
Dr Marinko Maslarić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija,
Dr Sonja Gvozdenac, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Srbija,
Dr Ljiljana Mojović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija,
Dr Aleksandra Đukić Vuković, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija,
Dr Artur Wiktor, Varšavski univerzitet prirodnih nauka, Poljska,
Dr Bartosz Salowej, Lublinski univerzitet prirodnih nauka, Poljska,
Dr Vangelče Mitrevski, Univerzitet u Bitolji, Fakultet tehničkih nauka, Severna Makedonija,
Dr Peter Sipos, Univerzitet u Debrecenu, Mađarska,
Dr Rafat al Afif, Univerzitet prirodnih resursa i promenjivih prirodnih nauka, Beč, Austrija,
Dr Dorota Kregiel, Tehnološki univerzitet u Lođu, Poljska,
Dr Marco Dalla Rosa, Univerzitet u Bolonji, Italija,
Dr Urszula Tylewicz, Univerzitet u Bolonji, Italija,
Dr Ioannis Mourtzinos, Aristotel univerzitet Solun, Grčka,
Dr Cosmin Salasan, Banatski univerzitet poljoprivrede i veterine, Rumunija,
Dr Danijela Bursać Kovačević, Univerzitet u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Hrvatska,
Dr Predrag Putnik, Univerzitet Sever, Koprivnica, Departman za prehrambenu tehnologiju, Hrvatska,
Dr Vlasta Vozarova, Poljoprivredni univerzitet u Nitri,
Dr Ana Matin, Univerzitet u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet, Hrvatska,
Dr Vanja Jurišić, Univerzitet u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet, Hrvatska,
Dr Attila Gere, Mađarski univerzitet poljoprivrede i prirodnih nauka, Budimpešta, Mađarska.


Uređivačka politika: Recenzentski postupak; Odgovornosti; Etičnost publikovanja; Otvoreni pristup; Autorska prava i licenciranje dostupno na Srpskom citatnom indexu - SCIndex web stranici