Početna stranica
 
Početna
 

 

Predsednik:

 • Dr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad.

Potpredsednici:

 • Slavko Ivanišević, "Jedinstvo", Apatin;
 • Danka Dujović, PKB „AGroseme“, Beograd (Padinska Skela) i
 • Prof. dr Filip Kulić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.

Generalni sekretar:

 • Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Tehnički sekretar:

 • Dr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 • Dr Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 • Zoran Stamenković, MSc, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.

Izvršni odbor:

 1. Dr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad;
 2. Slavko Ivanišević,“Jedinstvo”, Apatin;
 3. Danka Dujović, PKB „Agroseme“, Beograd (Padinska Skela);
 4. Prof. dr Filip Kulić, Institut za kukuruz "Zemun polje", Zemun;
 5. Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 6. Snježana Pupavac, Eko-lab, Padinska Skela;
 7. Mirko Protić, “Agroseme”, Kikinda;
 8. Milivoj Radin, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad;
 9. Dr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 10. Dr Aleksandra Dimitrijević, Poljoprivredna fakultet, Beograd - Zemun;

Predsedništvo Društva:

 1. Dr Velimir Lončarević, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad;
 2. Slavko Ivanišević,“Jedinstvo”, Apatin;
 3. Danka Dujović, PKB „Agroseme“, Beograd (Padinska Skela);
 4. Prof. dr Filip Kulić, Institut za kukuruz "Zemun polje", Zemun;
 5. Prof. dr Mirko Babić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 6. Snježana Pupavac, Eko-lab, Padinska Skela;
 7. Mirko Protić, “Agroseme”, Kikinda;
 8. Milivoj Radin, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad;
 9. Dr Ivan Pavkov, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 10. Dr Aleksandra Dimitrijević, Poljoprivredna fakultet, Beograd - Zemun
 11. Nemanja Ivković, Victoria Logistic, Novi Sad;
 12. Dr Lana Đukanović, Institut za zaštitu bilja i životne sredine, Beograd;
 13. Dr Olivera Đuragić, Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad;
 14. Saša Kulpinac, "Banat Seme" Zrenjanin;
 15. Goran Mirić, Mirić Servis, Laćarak;
 16. Dr Goran Todorović, Institut za kukuruz "Zemun Polje", Zemun-Beograd;
 17. Dr Dušan Milić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad;
 18. Svetlana Biga, Agros AD, Opovo;
 19. Prof. dr Ljiljana Mojović, tehnološko metalurški fakultet, Beograd i
 20. Slobodan Lučić, PP Sava Kovačević,Vrbas.

Nadzorni odbor:

 1. Miladin Kostić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad;
 2. Radmila Komatina, PKB “Inshra”, Beograd (Padinska Skela);
 3. Dr Milivoj Radojčin, Poljoprivredni fakultet", Novi Sad.

[Idi na vrh strane]