Početna stranica
 
 
 
SKUPOVIXXXIV NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2022
03-08. APRIL 2022. Sokobanja, hotel Moravica
PRVA INFORMACIJA
PRIMER APSTRAKTA
PRIJAVA APSTRAKTA ZA KONFERENCIJU
UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA ZA ZBORNIK
PRIJAVA RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA
KOTIZACIJA
 
 
 
SEDMA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
INOPTEP2021
XXXIII NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP2021
18-23. APRIL 2021. Hotel "Srbija", Vršac
 
PROCEEDINGS INOPTEP 2021
BOOK OF ABSTRACTS INOPTEP2021
ZBORNIK APSTRAKATA PTEP 2021  
   
PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE (novo)  
IFORMACIJE O SMEŠTAJU U HOTELU  
POZIV SPONZORIMA  
VERIFIKACIJA UČEŠĆA  
INSTRUKCIJE ZA POSTER PREZENTACIJE  
PRIJAVA RADOVA ZA ZBORNIK
UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA ZA ZBORNIK
PRVA INFORMACIJA
PRIMER APSTRAKTA
PRIJAVA APSTRAKTA ZA KONFERENCIJU
KOTIZACIJA
 
 
TRADICIONALNI
XXXII NAUČNO-STRUČNI SKUP
- sa međunarodnim učešćem -
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2020
30 avgust - 4. septembar 2020, Krupanj, hotel "SPA GRAND"
 
PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE
INSTRUKCIJE ZA POSTER PREZENTACIJE
ODLUKA O ODRŽAVANJU PTEP 2020
SPISAK PRVIH AUTORA I RADOVA
KOTIZACIJE
SMEŠTAJ U HOTELU
POZIV SPONZORIMA
PRIJAVA APSTRAKTA
PRVA PRELIMINARANA INFORMACIJA

 
TOSS 32: INOVATIVNOST I KREATIVNOST
U SUŠENJU, SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
SA PRIMERIMA IZ PRAKSE I NAUKE
Institut za kukuruz "Zemun polje"
12.12.2019.
 
Poziv autorima
 

ŠESTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
INOPTEP 2019
I
XXXI NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2019
Kladovo, Srbija, hotel "Đerdap", 07-12. april 2019.
 
PROGRAM KONFERENCIJE
LISTA USMENIH PREZENTACIJA
BAZIČNI PROGRAM KONFERENCIJE
 

JUBILARNI
XXX NAUČNO-STRUČNI SKUP
- sa međunarodnim učešćem -
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2018
15 - 20. april 2018, Brzeće, hotel "junior"
 
PROGRAM SKUPA SA SATNICOM  
 

TOSS 30: INOVATIVNOST I KREATIVNOST
U SUŠENJU, SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
SA PRIMERIMA IZ PRAKSE I NAUKE
Institut za kukuruz "Zemun polje"
14.12.2017.
 
Poziv autorima  
Poziv sponzorima  
 

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
INOPTEP2017
23-28. APRIL 2017, hotel "Srbija", Vršac
i
XXIX NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2017
23-28. APRIL 2017, hotel "Srbija", Vršac
 
 
POGRAM KONFERENCIJE
ODBORI SKUPA
 
Radionica u okviru konferencije INOPTEP 2017
PRIMENA PULSNOG ELEKTRIČNOG POLJA I PLAZME U
PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I BIORAFINERIJSKIM POSTUPCIMA
 
PROGRAM RADIONICE
AGENDA
 

 
TOSS 29: INOVATIVNOST I KREATIVNOST U SUŠENJU, SKLADIŠTENJU, DORADI I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE
SOJAPROTEIN, AD, BEČEJ
08.12.2016.
PORUKA SKUPA
PROGRAM TOSS-29
 

 
XXVIII NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2016
17-22. april 2016, Borsko Jezero, hotel "Jezero"
 
PORUKA SKUPA - PTEP-ov FORUM  
PROGRAM SKUPA  
 

TOSS 28: AKTUELNI PROBLEMI SUŠENJA, DORADE I PRERADE ZRNA 2015
Institut za kukuruz "Zemun Polje"
Beograd - Zemun
09.12.2015. (10h)
PROGRAM SKUPA
POZIV SPONZORIMA
 

 
ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
19-24. APRIL 2015.
INOPTEP2015, hotel "Divčibare"
i
JUBILARNA XXVII NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2015
19-24. APRIL 2015, hotel "Divčibare"
 
Predlog MNO o kategorizaciji konferencije INOPTEP 2015  
Preuzmite slike sa konferencije (Dropbox)  
PROGRAM SKUPA  
NAUČNI ODBOR KONFERENCIJE
 

TOSS 27: AKTUELNI PROBLEMI SUŠENJA, DORADE I PRERADE ZRNA 2014
Instituti za ratarstvo i povrtarstvo
Zavod za kukuruz
Rimski Šančevi, Novi Sad
11.12.2014.
 
PORUKA SKUPA (download)
PROGRAM SKUPA (download)
 

XXVI NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2014
06 - 11. APRIL, 2014.
Hotel "Đerdap" Kladovo
 
PROGRAM RADA (download)

3. MEĐUNARODNA ISEKI_FOOD KONFERENCIJA

Atina, Grčka, 21-23. maj, 2014

ISEKI

Tematsko savetovanje TOSS 26
AKTUELNI PROBLEMI SUŠENJA, DORADE I PRERADE ZRNA 2013
Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd - Zemun
05. decembar 2013.
 
PROGRAM SKUPA TOSS 26 (download)

TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE
21-26. APRIL 2013.
INOPTEP2013
i
JUBILARNA XXV NACIONALNA KONFERENCIJA
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2013
21-26. APRIL 2013.
 

Tematsko savetovanje
PROIZVODNJA I DORADA SEMENA I MERKANTILNOG ZRNA
U EKSTREMNIM KLIMATSKIM USLOVIMA
TOSS 25
Privredna komora Srbije, Beograd
17. januar, 2013.
 
 

XXIV NAUČNO STRUČNI SKUP
-sa međunarodnim učešćem-
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2012
22 - 27. april 2012, planina Tara, hotel "Omorika"
 
TOSS 24
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Odeljenje za kukuruz, Rimski Šančevi
Četvrtak 22.12.2011. - 10.00h
 
PROGRAM TOSS 24 (download)

DRUGA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE INOPTEP 2011
i
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
17-22. aprila 2011.
STANJE I TRENDOVI SUŠENJA, SKLADIŠTENJA I DORADE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
TOSS 22
Bijeljina, "Etno selo Stanišići", Republika Srpska
14. oktobar 2010.

XXII NAUČNO STRUČNI SKUP
-sa međunarodnim učešćem-
PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI
PTEP 2010
18 - 23. april 2010. Donji Milanovac, hotel "Lepenski vir"
 
PROGRAM SKUPA PTEP 2010 (download)

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ODRŽIVE POSLEUBIRAJUĆE I PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

XXI NACIONALNA KONFERENCIJA PROCESNA TEHNIKA I ENERGETIKA U POLJOPRIVREDI PTEP 2009

21-26. april 2009.

OSNOVNI PODACI O MEĐUNARODNOM SKUPU- INOPTEP 2009 i PTEP 2009 (download)

PORUKA SKUPA - PTEP 2009 (download)

ZBORNIK REZIMEA - INOPTEP 2009 - PTEP 2009 (download)

PROGRAM SKUPA (download)